O FIRME

V období rokov 1986 - 1991 som absolvovala SVŠT odbor Ekonomika riadenia v stavebníctve, kde som sa prvý krát stretla s problematikou ekonomiky a  účtovníctva. Tieto témy ma začali zaujímať, začala som získavať viac informácií a  nasledne som začala v uvedenej oblasti podnikat formou živnosti od 1.3.1997. Plynutím času som zmenila formu podnikania na sro, dňa 19.3.2001 som založila  UDM s.r.o., dnes UDM AUDIT s.r.o.

Naše služby prevádzkujeme v dvoch kanceláriách, a to Bratislava a Nitra. Pre zefektívnenie práce ma začali zaujímať softwerové riešenia, výsledkom je vysokokapacitný server a spoločné zdieľanie dát s klientami. 

Profesia účtovníka a súvisiacich daní sa mi vždy páčila, preto som neustále študovala, sledovala aktuálne zmeny, a aby som aj moje vedomosti využila, začala som pracovať ako asistentka audítora registrovaná v Slovenskej komore audítorov(SKAU)

Po 3 ročnej dobe asistentky audítora som  úspešne absolvovala skúšku na audítora, 13.1.2004 som bola zapísaná do zoznamu audítorov SKAU. Týmto sa mnou poskytované účtovnícke služby rozšírili aj na audítorské služby.

Ako nosný software je POHODA od spoločnosti STORMWARE s.r.o, pre vedenie účtovníctva a miezd

Pre audítorské služby využívame softvér DATEV, pravidelne aktualizovaný v súlade s ISA

Náš tím tvorí spolu 10 zamestnancov, samozrejmosťou je neustále vzdelávanie hlavne formou ON-LINE

Hlavným cieľom našej práce sú včasné a pravidelné reportingy klientom ohľadom ekonomických výkazov a daní, koncoročné poradenstvo pri spracovaní účtovných závierok a daňových priznaní a v konečnom dôsledku spokojný klient ktorý  môže svoj čas venovať predmetu činnosti svojej spoločnosti.

S úctou

Ing. Blanka Privalincová

Potrebujete pomoc?

NAPÍŠTE NÁM