auditor: ING.BLANKA PRIVALINCOVÁ

INFORMÁCIE

ÚČTOVNÍCTVO ONLINE:

Pri vedení účtovníctva poskytneme náš server na spoločné zdieľanie s klientom, alebo naopak môžeme zdieľať klientov server.

Výhodou je odstránenie duplicity vykonávania niektorých úkonov včasný reporting výstupov z účtovníctva, nižšia cena za účtovníctvo.

Vhodné nastavenie automatizácie systému Vám umožní skoré získavanie informácií ako stav pohľadávok, záväzkov, bilanciu a výsledovku a druhou dôležitou výhodou je nízka cena za vedenie účtovníctva.

Na základe plnomocenstva spravujeme klientom elektronické schránky, po obdržaní zásielky ihneď informujeme klienta vopred dohodnutou formou.

ÚČTOVNÍCTVO ONLINE: