ÚČTOVNÍCTVO

Služby:

  • kompletné účtovnícke služby
  • predpokladaná daň, mesačný report AJ, NJ.
  • KUZ pre potreby materskej spoločnosti.
  • DANE komplet, poradenstvo.
  • vrátenie DPH z EU.
  • spracovanie miezd komplet.
  • personalistika.
  • spracovanie daňového priznania

Ručíme v plnom rozsahu. Zmeny OR pre klientov výhodne. Výstupy v AJ, NJ.

Popis činnosti:

Pri spolupráci využívame v plnej miere IT riešenia, vieme sa prispôsobiť požiadavkám klienta.

Pracujeme v programe POHODA, ktorý vieme tiež poskytnúť klietovi formou spoločného zdieľania, tzn. klient obsluhuje SW administratívne pri vystavovaní faktúr, skladovej evidencii, objednávok, prijatých faktúr. e-shop a podobne, UDM AUDIT odborne zo strany účtovníctva, miezd, daní.

Výhodou je, že klient vie aktuálne informácie napr. o stave účtu , neuhradených prijatých alebo vydaných faktúrach, priebežných výsledkoch a iné podľa požiadaviek klienta.

Ďalšou možnosťou je obsluha SW POHODA v anglickom jazyku.

Za svoju prácu zodpovedáme v plnom rozsahu, klienta zastupujeme pred inštitúciami na základe generálnej plnej moci.

Novinka

Klient po ukončení roka dostane od UDM AUDIT elektronickú zálohu všetkých daňových dokladov a účtovníctva, tým sa odbremení od problémov so skladovaním dokumentov v papierovej forme.

Potrebujete pomoc?

NAPÍŠTE NÁM