CENNÍK

Auditor

Minimálna výška

1000 €

Hodina audítora

50 €

ÚČTOVNÍCTVO

Minimálna výška mesacne

100 €

obrat do 200 tis. €

za položku

0,80 €

obrat nad 200 tis €

za položku

1,00 €

zložitost

za položku

1,70 €

PORADENSTVO

Písomné spracovanie 1 otázka

150 €

Hodina poradenstva (zastupovanie spolocn.)

50 €

MZDOVÁ AGENDA

Minimálna výška / mesačne za spracovanie miezd

50 €

Jeden pracovník (zamestnanec, konatel, dohodár) /do 20 miezd

12 €

Jeden pracovník (zamestnanec, konateľ, dohodár) /nad 20 miezd

10 €

Prihlásenie spoločnosti po prvýkrát

50 €

Prihlásenie, alebo odhlásenie pracovníka +

15 €

Ročné spracovanie miezd

15 €

Odovzdávajúci protokol mzdy

70 €

DANE

DPH spracovanie + výkaz + kontrolný výkaz

50 €

SÚHRNNÝ VÝKAZ

10 €

DPH pre štáty EU

30 €

DzPFO - A (§5)

30 €

DzPFO - B (príjmy §5 , §6)

70 €

DzPFO - B ( príjmy §5, §6, §7 §8 )

100 €

Účtovníctvo k DP MIN

50 €

DzPPO podľa zložitosti

min. 100 €

OSTATNÉ

Ročná závierka aj MÚZ

200 €

Spoločnosť podniká menej ako polroka

170 €

Novovzniknutá spoločnosť

100 €

Priebežná ÚZ počas roka (výkazy)

100 €

Inventarizácia účtov pri odovzdaní účtovníctva

150 €

Zápisnica z valného zhromaždenia

30 €

Daň z motorových vozidiel

30 €

Vypracovanie smerníc

170 - 350 €

Štatistické výkazy Intrastat

10 - 40 €

ZALOŽENIE SRO, ZMENY V OBCHODNOM REGISTRI

Založenie sro , voľné živnosti (vrátane poplatkov)

250 €

Zmeny v obchodnom registri

90 €

Ďalšia zmena v obchodnom registri

20 €

Potrebujete pomoc?

NAPÍŠTE NÁM