auditor: ING.BLANKA PRIVALINCOVÁ

Od 1. januára 2017 budú úrady doručovať úradné dokumenty všetkým firmám do elektronickej schránky.

Správy sa budú považovať za doručené aj v prípade neprečítania !!!!! 

Elektronický občiansky preukaz s čipom /tzv. eID karta/,

v prípade cudzincov s pobytom na Slovensku elektronický doklad o pobyte /tzv. eDoPP karta/

občania SR vybavia na oddelení dokladov a evidencii PZ, cudzinci na oddelení CP

Štatutár zahraničná osoba, môže splnomocniť občana SR na prístup do ES.

Nariadenie vlády  č. 279/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2016 suma minimálnej mzdy:

  • 405 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
  • 2,328 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

- zdaňovanie dividend

- zvýšenie limitov paušálnych výdavkov FO

- zníženie sadzby dane pre PO (21%)

- zrušenie daňovej licencie pre PO(počnúc rokom 2018)