auditor: ING.BLANKA PRIVALINCOVÁ

Zmeny v obchodnom registri, založenie s.r.o.