auditor: ING.BLANKA PRIVALINCOVÁ

Cenník

CENNÍK SLUŽIEB

AUDITOR

Minimálna výška

1000 €

Hodina audítora

50 €


ÚCTOVNÍCTVO

Minimálna výška mesacne

30 €

 

obrat do 200 tis. €

0,80 €

za položku

obrat nad 200 tis €

1,00 €

za položku

zložitost

1,70 €

za položku


PORADENSTVO

Písomné spracovanie 1 otázka

150 €

Hodina poradenstva (zastupovanie spolocn.)

50 €


MZDOVÁ AGENDA

Minimálna výška / mesacne za spracovanie miezd

30 €

Jeden pracovník (zamestnanec, konatel, dohodár) /do 20 miezd

10 €

Jeden pracovník (zamestnanec, konatel, dohodár) /nad 20 miezd

5 €

Prihlasenie spolocnosti po prvýkrát

50 €

Prihlasenie, alebo odhlásenie pracovníka +

3 €

Rocné spracovanie miezd

10 €

Odovzdavajúci protokol mzdy

70 €

DANE

DPH spracovanie + výkaz + kontrolný výkaz

25 €

SÚHRNNÝ VÝKAZ

10 €

DPH pre štáty EU

30 €

DzPFO - A  (§5)

20 €

DzPFO - B (prijmy §5 , §6)

50 €

DzPFO - B ( príjmy §5, §6, §7 §8 )

100 €

Účtovníctvo k DP MIN

20 €

     DzPPO podľa zložitosti

min 50 €

OSTATNÉ

Rocná závierka aj MÚZ

200 €

Spolocnost podniká menej ako polroka

170 €

Novovzniknutá spolocnost

100 €

Priebežná ÚZ pocas roka (výkazy)

100 €

Inventarizácia úctov pri odovzaní úctovníctva

150 €

Zápisnica z valného zhromaždenia

30 €

Dan z motorových vozidiel

30 €

Vypracovanie smerníc

170 - 350 €

Štatistické výkazy Intrastat

10 - 40 €

ZALOŽENIE SRO, ZMENY V OBCHODNOM REGISTRI

Založenie sro , voľné živnosti (vrátane poplatkov)

250 €

Zmeny v obchodnom registri

90 €

Ďalšia zmena v obchodnom registri

20 €

Ceny sú bez DPH

ÚČTOVNÍCTVO ONLINE: