auditor: ING.BLANKA PRIVALINCOVÁ

Vhodné nastavenie automatizácie systému Vám umožní skoré získavanie informácií ako stav pohľadávok, záväzkov, bilanciu a výsledovku a druhou dôležitou výhodou je nízka cena za vedenie účtovníctva. 

Pri vedení účtovníctva poskytneme náš server na spoločné zdieľanie s klientom, alebo naopak môžeme zdieľať klientov server.

Výhodou je odstránenie duplicity vykonávania niektorých úkonov včasný reporting výstupov z účtovníctva, nižšia cena za účtovníctvo.

Nariadenie vlády  č. 279/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2016 suma minimálnej mzdy:

405 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou

- Naším klientom poskytujeme zmeny v obchodnom a živnostenskom registri.

- Založenie sro za výhodné ceny.